kd@kancelaria-notarialna-wroclaw.pl


Witamy na stronie internetowej
Kancelarii Notarialnej
Katarzyny Derkowskiej

 

 

W ramach swojej działalności, Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawadowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

 

Do dokonania jakiekolwiek czynności notarialnej niezbędne jest dostarcznie kompletu odpowiednich dokumentów (osobiście, faxem, za pośrednictwem internetu), wystarczających do sporządzenia danej czynności. Dokumenty należy dostarczyć przed ustalonym terminem, co gwarantuje sprawną obsługę.

 

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

Możliwość ustalenia spotkania w soboty oraz w dogodnych dla klientów godzinach.

 Adres:

ul. Kiełbaśnicza 24
III piętro
50-110 Wrocław

najbliższy parking
budynek sofitel

 

Telefony:

tel. +48 71 343 13 10
tel. +48 71 343 13 11
fax. +48 71 343 13 10

 

Czynne:

poniedziałek - piątek
8.30 - 17.00